MTsys s.r.o.

» Efektívne využívanie kapacity skladu

» Optimalizácia práce vysokozdvižného vozíka

» Eliminovanie chýb pri expedícii

» Automatizácia činnosti v sklade

» Znižovanie prevádzkových nákladov

 

Automatizácia činnosti v sklade

 Pri racionalizačných opatreniach Vám pomôže ideálne zariadenie Uniq PC.
 
Je mimoriadne odolný voči vode, prachu a otrasom. Vďaka uzavretej kovovej konštrukcii je ideálny pre náročné prostredia skladových hál a logistických centier. 
 
Tento multimediálny all-in-one počítač so zabudovanou kamerou, mikrofónom a reproduktormi ponúka vysoko stabilné a flexibilné uchytenie v akomkoľvek priestore. Umožňuje pohodlné a mimoriadne presné dotykové ovládanie. Poskytuje široké možnosti pripojenia s diskrétnym uložením káblov.
 
Pri automatizácii skladových operácií využijete Uniq PC ako  riadiaci panel v sklade. Keďže priestor = peniaze, je potrebné s ním nakladať čo najrozumnejšie. Jedným z riešení sú automatické regály. Po výbere položky na displeji, sa regály “rozostúpia” a vytvoria uličku pre prístup k požadovanej položke.

Výhody riešenia:

»  úspora prevádzkových nákladov - predovšetkým PHM
    a energia
»  eliminuje neproduktívny čas operátorov pri pohybe po sklade
»  eliminácia chýb pri manipulácii s tovarom
 


Výhody riešenia:
»  maximalizácia kapacity skladu
»  nárast produktivity zamestnancov
»  eliminácia chýb pri manipulácii s tovarom
»  zlepšenie schopnosti zvládať nárazovosť
    dopytu
»  včasná expedícia dodávok ku zákazníkovi


Uniq je vhodný je aj pri optimalizácii práce vysokozdvižného vozíka. Nainštaluje sa na dieselový alebo elektrický vozík a slúži na manažovanie vodiča. Napájanie je 12V, na ukladanie dát slúži SSD disk. Ich prenos je prostredníctvom Wi-Fi.
 
Multimediálny Uniq PC umožňuje komunikáciu medzi pracovníkmi logistického centra. Komunikujú pomocou mikrofónu zabudovanom v počítači zo svojho pracoviska. Možnosť ovládania presného dotykového displeja je akýmkoľvek predmetom dokonca aj v rukaviciach.